Výtvarný obor

Paletka s hernou od 2 let

Program pro děti od dvou let. Děti se zde potkávají s prvními výtvarnými technikami, naučí se používat základní pomůcky, procvičí jemnou motoriku prstíků. Základem programu je radost a uspokojení při procesu objevování a tvoření. Lektorka: Edita Šimková, 1×90 min. týdně, dopoledne Místo: ateliér Sliveneckého klubu Švestka

Paletka od 3 let

Program je zaměřen na vlastní kreativitu a vnímavost dětí k okolnímu prostředí, kdy souběžně dochází k rozvoji jejich grafomotoriky a jemné motoriky. Tyto návyky jsou tak vhodným podkladem pro jejich budoucí psaný projev. Výtvarné techniky se v jednotlivých hodinách střídají, ale i doplňují – děti malují, kreslí, modelují, vystřihují, nalepují či vytvářejí prostorové kompozice. Lektorka: Edita Šimková, 1x 90 min. týdně, odpoledne Místo: ateliér Sliveneckého klubu Švestka

Paletka od 5 let

Zaměříme se na objevování a experimentování s různými výtvarnými materiály. Vyzkoušíme si nové tvůrčí činnosti, které dětem přinesou radost a uspokojení z dosaženého výsledku. Hra s barvami, tvary, papírem, hlínou (keramikou), přírodními materiály, mnoho neobvyklých výtvarných činností, výroba prvních vlastních výtvarných prací. Lektorka: Edita Šimková, 1x 90 min. týdně odpoledne Místo: ateliér Sliveneckého klubu Švestka

Alenčin korálek

Kroužek pro šikovné ruce, které se chtějí naučit něco nového s korálky, drátky, fimem a vůbec se vším z čeho se dá, někdy i překvapivě, vyrobit něco krásného a nového. Pro děti 7 – 14 let Lektorka: Veronika Borovková Místo: ateliér Sliveneckého Klubu Švestka

Keramika pro mládež a dospělé

Práce se všemi dostupnými ker. hlínami ( šamotová, červenice, burelová). Využití dostupných keramických technik - modelování z volné ruky, jednoduché odlévání do forem, práce s glazurami, engobou, oxidy, razítka vyškrabování, zdobení sklem, nápady vlastní, drobný nápadník k dispozici....
Lektorka: Vladimíra Schwabová

Kurz fotografie pro dospělé

V kurzu se postupně naučíte, jak správně fotografovat, co fotografovat a jak se dá s fotografií jako médiem dále pracovat. Na základě jednotlivých úkolů se dozvíte, k čemu slouží jednotlivé funkce digitálního fotoaparátu, osvojíte si principy kompozice a naučíte se fotografie základně upravovat v PC programech. V lekcích se setkáte s různými úkoly a tématy, jednou budeme fotografovat přírodu, jindy se zaměříme na reportážní fotografii nebo fotografování portrétu v ateliéru a mnoho dalšího.
Lektor: Rudolf Skopec