Tváře klubu Švestka

MUDr. Ondřej Beran, Ph.D.

Aktivně hrál 14 let stolní tenis, dnes již pouze rekreačně, z dalších sportů preferuje zejména hokej, fotbal a běh. Je ženatý a ke sportu se snaží vést i svoje dvě děti a v rámci Rychlých špuntů i další sliveneckou omladinu.

Veronika Borovková

Od dětství navštěvovala ZUŠ – obor klavír, dětský sbor Bambini di Praga a kroužek tvořivé dramatiky v ÚDPMJF u pana J. Provazníka, který volně vykrystalizoval v divadelní soubor Běžná hlava, jehož členkou je dodnes. Vystudovala Střední pedagogickou školu – obor MŠ. Po ukončení studia byla členkou několika hudebních skupin (klavír, klávesy, akordeon), od r.1996 je členkou populární skupiny Tři sestry. Od studií pracuje o prázdninách jako vedoucí na táborech tvořivé dramatiky – Umění, hra (organizováno Centrem tvořivé dramatiky). Od roku 2008 vede slivenecké obecní divadýlko Knoflík. Je maminkou dvou dětí.

Pavla Forétková

studentka pedagogické fakulty UK. Od dětství se věnuje výrazovému tanci pod vedením člena souboru baletu Národního divadla v Praze, čtvrtým rokem vyučuje tanec děti v mateřských školkách v Praze.

Martina Havlíková

Vystudovala střední pedagogickou školu a Institut pro vyšší vzdělávání učitelů ( kurz anglického jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ – 1996 – 1997) a v roce 1998 FCE (First Certificate in English) – British Council .V letech 1990 -1995 pobývala na Islandu, kde působila jako učitelka v mateřské a základní škole. V období 1995 – 2005 vyučovala angličtinu na 2. stupni ZŠ Petřiny – Sever a pracovala v obchodním oddělení firmy IMPALA Praha s. r. o (vyřizování cizojazyčné korespondence).

Dana Irinková

Andrea Javůrková

Absolvovala lektorský kurz "Inspirace hravou tělesnou výchovou" při MŠMT. Od počátku působila v RC Pecka ve Slivenci, kde vedla cvičení pro děti s rodiči a turistický oddíl Špageta. Je maminkou dvou dětí.

Vlasta Kafková

Jana Kmochová

Józe se začala věnovat kvůli špatnému držení těla. Zprvu pouze fyzické cvičení se v průběhu let postupně stávalo životním přístupem. Na józe oceňuje především její nenásilnou povahu, uvědomění si a přijetí vlastních fyzických a mentálních schopností. Je absolventko kurzu cvičitele jógy 3. třídy, momentálně studuje kurz 2. třídy. Rekreačně cvičí Qi Gong, zajímá se o film a divadlo, ráda cestuje a chodí do přírody.

Ondřej Kohout

Vystudovaná filozofie na filozofické fakultě UK, studium dramatické výchovy na DAMU. Zároveň se věnuje dětskému divadlu (spolu s Veronikou Borovkovou vede Obecní divadýlko Knoflík) a dětským táborům (působí jako vedoucí na táboře Centra tvořivé dramatiky).

Irena Krejčová

Pracuje od roku 2009 jako knihovnice Veřejné knihovny ve Slivenci. Od té doby je také vedoucí Klubu seniorů Slivence a Holyně. Je vášnivou cestovatelkou, její láskou jsou knihy, zajímá se o kulturu a ráda pracuje s lidmi. Organizuje ve slivenecké knihovně zajímavá setkání, autorská čtení a divadelní představení.

Mgr. Lenka Kudláková

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor speciální pedagogika. Působila ve speciálních školách a samostatně podnikala v oboru tvorby a prodeje učebních pomůcek. Od roku 2006 je v zastupitelstvu MČ Praha – Slivenec, od roku 2007 má jako zástupce starosty v kompetenci záležitosti kulturní, školské, volnočasové a sociální. Stála u zrodu Klubu seniorů Slivence a Holyně, u vzniku Rodinného centra Pecka, podílí se na koordinování činnosti neziskových organizací v obci, je členkou redakce Sliveneckého Mramoru a maminkou tří dětí.

Martin Louda

Cvičení se věnuje 27 let, svých zkušeností využívá k harmonizaci zdraví těla i duše. Čerpá z původních učení našich předků: jógy, tai chi chuan, tradiční čínské medicíny, zen budhismu. Své zkušenosti nabyl u nás i v zahraničí: v Číně, Střední Americe, Austrálii i v arabských zemích. Šest měsíců strávil meditací a studiem v budhistickém klášteře. „ Dnešní doba si žádá revoluci, a ta je možná jenom jedna: uvnitř každého z nás. Jóga je způsob, jak být tady a teď, jak odhalit pravdu. Jóga působí na všechny části života, například na zdraví, sebevědomí, vztahy, výkonnost “, říká.

Ondřej Lukeš

V 8 letech objevil u svého otce ve skříni Karate-gi (oblek na karate) a měl jasno. 
Začal vytrvale cvičit, díky dobré technice karate se v 15 letech stal pomocnou rukou svého mistra a přišel poprvé do styku s výukou mladších žáků. 
Dlouhodobě pracoval s dětmi jako praktikant (vychovatel) na letních táborech a školách v přírodě.
Několik let pracuje jako asistent autistického chlapce a vede kurzy karate při mateřských a základních školách.

Kristýna Matějková

Sportu se věnuje od dětství, kdy cvičila rekreačně sportovní gymnastiku, následně vyzkoušela několik sportů a během vysoké školy působila v Olomouci jako instruktorka HEAT programu po dobu 4 let. „Dlouhou dobu jsem si myslela, že jóga není nic pro mě. Když se pořádně nezpotím, tak cvičení přeci nemá smysl. Na power yogu jsem zavítala před 6 lety, když mne donutily bolesti zad a stala se z toho láska (jsem přesvědčená) na celý život. Jóga je pro mne nejen lékem, ale i každodenní radostí a zklidněním v dnešním uspěchaném světě. V r. 2014 jsem absolvovala kurz Power Yoga Akademie u Vaška Krejčíka. Od ledna 2015 působím jako instruktorka power yogy a baví mě své zkušenosti a radost předávat dál svým klientům."

PhDr. Zdeňka Nováková

V letech 1972-1977 absolvovala obor čeština - latina magisterského studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 1978 složila rigorózní zkoušky a obhájila rigorózní práci.

Jana Novotná

Vystudovala španělštinu, portugalštinu a ruštinu na FFUK. Pracovala jako tlumočnice a překladatelka a stále se věnuje překladům španělské a hispanoamerické beletrie.

Ing. Lenka Petáková

Vystudovala VŠE. V oblasti mimoškolní pedagogiky, psychologie a předškolní péče absolvovala následující kurzy a programy: V letech 2007 a 2009 lektorský výcvikový kurz masáží dětí a kojenců 1. stupeň a 2. Stupeň (v této oblasti má zkušenosti i s vedením kurzů) V roce 2008 prošla Školou vědomého rodičovství (zaměřenou na otázky jako aromaterapie, aktivity během těhotenství, prenatální období a porod, anatomie, patologie a duchovní příčiny nemocí, reflexní terapie, cranio – sacrální terapie apod.) V roce 2011 absolvovala kurz Respektovat a být respektován 1. a 2. Část a v období 2010-2011 dokončila Vzdělávací seminář o Montessori filozofii, zaměřený na práci s dětmi od 0 do 12 roků (oblasti: smyslová výchova, praktický život, geometrie, zlomky a mateřský jazyk). Od počátku působila v RC Pecka ve Slivenci, kde vedla Montessori dílnu a výtvarku pro nejmenší.

Ing. František Polák

Rekreačně hraje fotbal, florbal, badminton, volejbal, český lakros (1. liga), je lyžařským instruktorem. Vedl skautský oddíl. Je ženatý a má dvě děti.

Mgr. Dora Poláková PhD.

Vystudovala španělskou filologii na FF UK a mezinárodní teritoriální studia na FSV UK. Získala certifikát CAE pro anglický jazyk. Vyučovala španělštinu na FF UK, VŠE, v různých firmách i soukromě; překládá odborné texty a beletrii. Vyučuje také angličtinu. Pracovala od studií s dětmi jako vedoucí a hlavní vedoucí skautského oddílu (v 90. letech). Podílela se na vzniku Rodinného centra Pecka o. s. ve Slivenci (učila angličtinu a vedla cvičení pro batolátka) a působí jako odborná asistentka na FF UK (španělská a hispanoamerická literatura). Je maminkou dvou dětí.

Pavel Richter

Martin Roušar

Narodil se v Praze do hudební rodiny – otec zpěvák sboru České Filharmonie, matka klavíristka a ředitelka ZUŠ v Praze. Od útlého mládí navštěvoval ZUŠ. Nejprve se věnoval zpěvu, poté přešel na hru na klavír a od 10 let se začal naplno věnovat hře na klarinet. Vystudoval Konzervatoř v Plzni. Po studiích dva roky působil jako učitel na ZUŠ, kde učil hudební nauku, hru na klarinet a zobcovou flétnu. Od roku 1984 působil v mnoha hudebních tělesech (Originální synkopický orchestr, dechovka Pivoňka, taneční a jazzový orchestr Alfa klub, v doprovodné country kapele Radka Tomáška, Milé tváře-underg-roundová kapela, country kapela Jerome Josefa Zocha, Nahoru dolu po schodišti dolů band). V současné době je členem legendární punkové kapely Tři sestry a zároveň působí jako učitel v ZUŠ Klecany. Jeho oborem je výuka zobcové flétny, klarinetu a saxofonu. V rámci individuálního profesního rozvoje absolvoval vzdělávací program hry na zobcovou flétnu.

Renáta Sakmarová

Mgr. Renáta Sakmarová vystudovala obor speciální pedagogika a pedagogiku pro I. stupeň. Celkem19 let vyučovala ve slivenecké škole a zavedla německý jazyk jako druhý cizí jazyk na této škole. Absolvovala letní semestr ve Freiburgu (SRN) a množství dalších kurzů interaktivní výuky německého jazyka. Baví ji učit zábavnou formou, využívá nejčastěji učebnic nakladatelství Fraus. V současné době vede v Klubu Švestka výuku německého jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé. Učí na základní škole Pošepného náměstí žáky pátého ročníku. Ve volném čase se věnuje kynologii, je spokojenou majitelkou velkého knírače a australského silky teriéra. V lastní chovatelskou stanici Ramkas, která se zabývá chovem australských silky teriérů.

Bc. Irena Schiesser

Vystudovala Střední hotelovou školu v Opavě a Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně, obor manažersko-ekonomický. V letech 2009 a 2010 absolvovala vzdělávací semináře z oblasti Montessori filozofie zaměřené na práci s dětmi ve věku od 0 do 12 let. V RC Pecka vedla hernu zaměřenou na Montessori vzdělávání.

Vlaďka Schwabová

Vzdělání SPgŠ Praha UK Praha obor školský mng, bakalářské vzdělání. Rekvalifikace ateliér K v r. 2005 p. Květa Vondráčková. Od tohoto roku pedagogická praxe v oboru.

Rudolf Skopec

Vystudoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze, obor užitá fotografie a Vysokou školu umělecko průmyslovou v Praze, atelier fotografie. Vystavoval např. NoD, Praha , Centrum současného umění DOX, galerie G4. Rád pracuje s osobními tématy a sebereflexí, věnuje se převážně inscenované fotografii. Fotografie je mu prostorem pro sugestivní zachycení abstraktních myšlenek a úvah a nejlepším prostředkem pro manipulaci s vlastním světem. Zúčastnil se 12. ročníku mezinárodního workshopu portrétu a aktu KontAKTfoto ve Františkových Lázních v roce 2007.

Petr Šimek

Ve volném čase nejraději sportuje (malá kopaná, běh, kolo, tenis, volejbal, potápění). Má pedagogické vzdělání a samotný fotbal hrál aktivně 15 let. Je ženatý a má dvě děti.

Mgr. Edita Šimková

Absolvovala Střední pedagogickou školu se specializací výtvarná výchova a poté Filozofickou fakultu UK Praha obor Pedagogika. Studium zaměřovala především k sociální pedagogice a poradenství. Dva roky pracovala jako asistentka v domově pro ženy s mentálním postižením a deset let jako pedagog na Základní škole speciální a praktické. Má praxi v předmětech čtení a psaní, pracovní dovednosti a výtvarná výchova. Podílela se na vzniku Sdružení rodičů při MŠ Velká Chuchle o. s. a Rodinného centra Pecka o.s.ve Slivenci. Je maminkou dvou dětí.

Júlija Šupíková

Absolvovala hudební konzervatoř v Bishkeku - obor klasická kytara. V Praze dokončila roční stáž na HAMU u prof. Š. Raka. Má bohatou pedagogickou zkušenost. Kromě hudebního vzdělání také s výukou češtiny, ruštiny a angličtiny (magisterské studium na FFUK, obor Filologie,- Český jazyk). Pořádá sólové recitály, doprovází kulturní akce. Bohatá koncertní činnost: Biškek, Atana, Gubkin(Rusko), Praha, Bavorov, Londýn. Dlouholetá praxe v hudební oblasti.

Pavel Švestka

Má dvojí absolutorium z Konzervatoře Jaroslava Ježka (housle, zpěv) a dlouholetou zkušenost s koncertováním. Již 24 let působí jako muzikant v nejrůznějších hudebních uskupeních (country, bluegrass, folk, jazz, swing, irská hudba, rock, opera). Na festivalu Slivenecké letnice 2013 vystoupil jako frontman kapely Shannon.

Věra Vojtěchová

Certifikovaná cvičitelka jógy na FTV, absolventka kurzu pro cvičitele jógy třetí i druhé třídy (s mezinárodní akreditací MŠMT), absolvovala roční kurz jógové terapie podle Swamiho Kuvalayanandy (Jan Kneisl) a v současné době studuje při FTVS nejvyšší trenérskou třídu se zaměřením na jógovou terapii a východní filozofii. Absolvovala kurzy thajských masáží, akupresurních masáží, klasické masáže, Dornovy metody rovnání páteře, Reiki, rolfjógy, asistence v pozicích, rozvíjení čaker, metody paní Mojžíšové, školu zad... aj a je certifikovanou lektorkou jógy smíchu :-) Jóga je pro ni cestou k radosti. Věra Vojtěchová: „Na mých lekcích se pokouším propojit principy jógy s principy zdravého cvičení, což kupodivu není jedno a to samé. Nemůže za to jóga, mohou za to naše nedokonalé a poničené tělesné schránky. Snažím se o to, aby se každý z nás během hodiny propojil se svým tělem a přes jeho vědomé uvolnění, zklidnění, uzdravení a ovládnutí pochopil, že pružné funkční tělo je pouze prostředek a nikoliv cíl“.

Alex Zubaryev

Alexej Zubaryev zajájil svou cestu žáka školy Kung fu se zaměřením na Wing Chun Kuen Phai. Pilně trénoval, aby pochopil fyzicou i psychiskou odolnost a osvojil si způsoby zdravého ducha, mysli, harmonie, těla a celkového zdraví. Od roku 2009 začal učit a trénovat na Kung fu školách v Praze. V roce 2010 otevřel vlastní školu Kung fu v se zaměřením na Wing Chun a Čchi kung. V roce 2011 odjel na studijní pobyt do Vietnamu (u patriarchy Huynh Ngoc An). Osvědčení, školy, pozice: Mistr 3 DANu Wing Chun Kuen Phai, Prezident Evropské asociace Wing Chun Kuen, Předseda Regionální Zakarpatské Federace Wing Chun Kuen,Generální zástupce školy Wing Chun Kuen Phai v Evropě