Paletka

Program pro děti od dvou let. Děti se zde potkávají s prvními výtvarnými technikami, naučí se používat základní pomůcky, procvičí jemnou motoriku prstíků. Základem programu je radost a uspokojení při procesu objevování a tvoření. Lektorka: Edita Šimková

Program je zaměřen na vlastní kreativitu a vnímavost dětí k okolnímu prostředí, kdy souběžně dochází k rozvoji jejich grafomotoriky a jemné motoriky. Tyto návyky jsou tak vhodným podkladem pro jejich budoucí psaný projev. Výtvarné techniky se v jednotlivých hodinách střídají, ale i doplňují – děti malují, kreslí, modelují, vystřihují, nalepují či vytvářejí prostorové kompozice. Lektorka: Edita Šimková

Zaměříme se na objevování a experimentování s různými výtvarnými materiály. Vyzkoušíme si nové tvůrčí činnosti, které dětem přinesou radost a uspokojení z dosaženého výsledku. Hra s barvami, tvary, papírem, výroba prvních vlastních výtvarných prací. Lektorka: Edita Šimková

Navazuje na Paletku II., rozvíjí a prohlubuje naučené výtvarné techniky a postupy. V Paletce jde především o radost ze samotné práce a možnosti vlastního tvůrčího vyjádření. Kurz je doplněn o práci s keramickou hlínou s následným glazurováním. Lektorka: Edita Šimková

Děti si osvojí práci s keramickou hlínou jako materiálem pro modelování a výrobu nejrůznějších výtvorů. Budeme tvarovat, formovat a prožívat radost z experimentování a objevování vlastní tvůrčí síly. Kromě keramické hlíny se děti naučí používat různé pomocné nástroje, techniky dekoru, glazury a engoby.

Počet kurzů: 4

Pondělí
-
Paletka s keramikou - kód 303 - od 6 let
Edita Šimková

Pondělí
-
Paletka II. - kód 305 - od 5 let
Edita Šimková

Čtvrtek
-
Paletka I. - kód 302 - 3 až 5 let
Edita Šimková

Čtvrtek
-
Hliněná pecka keramika - kód 806 - 5 až 10 let
Edita Šimková