Latina

Výuku je pojatá jako společné hledání pramenů s respektem k jejich složitosti, k celistvosti světa, do něhož vstupujeme, s předpokladem noblesního přístupu všech zúčastněných. Pochopení jazyka jako svůj první jazyk mrtvý s exkurzemi do historické gramatiky, spíše jako příběhy v čase.Gramatické poučení odlehčené vysvětlováním smyslu starověkých pověstí a informacemi o způsobu života ve starověkém Římě, zachycení důležité stopy, jež zanechaly oba antické národy i našemu světu.

Počet kurzů: 1

Pátek
-
Latina - kód 555 - mládež, dospělí
Zdeňka Nováková