Keramika pro dospělé

Práce se všemi dostupnými keramickými hlínami (šamotová, červenice, burelová). Využití dostupných keramických technik – modelování z volné ruky, jednoduché odlévání do forem, práce s glazurami, engobou, oxidy, razítka, vyškrabování, zdobení sklem apod. Kurz je koncipován jak pro úplné začátečníky, kdy je lektor plně k dispozici, ale i pro zkušené, kteří mohou tvořit podle vlastních návrhů. Lektorka: Hana Jiráková

Počet kurzů: 1

Pondělí
-
Keramika pro dospělé - Kód 307 - dospělí
Hana Jiráková