Rodinné centrum Pecka

Když jsme v září 2009 zahajovali činnost, netušili jsme, jak dlouhý život bude „Pecka“ mít, ani kolik dětí nejen ze Slivence a Holyně, ale i z Lochkova, Barrandova či Chuchle projde jejími kurzy. Jak to tak bývá, vznikla z naší potřeby nabídnout vlastním dětem a jejich kamarádům nějaké aktivity přímo v místě bydliště. Schválně jsme projekt nazvali Rodinné centrum, protože jsme ho od počátku chápali nejen jako místo pro setkávání maminek, ale rovněž dalších rodinných příslušníků, tatínků, prarodičů, sourozenců…

Byla to vlastně Pecka a taky naše odrůstající děti, co podnítilo úvahy o větším volnočasovém klubu, který by se neomezoval na nejmenší návštěvníky, ale pokryl nabídku pro mládež, dospělé i seniory. A když se Slivenecký klub Švestka stal skutečností, naše rodinné centrum přirozeně vplulo pod jeho křídla a setrvalo ve své činnosti. Stále se soustřeďujeme především na dětské aktivity, a to pro předškoláky i děti mladšího školního věku – nabízíme Montessori kroužky specificky zaměřené na různé věkové kategorie, kurzy keramiky pro děti, cvičení pro miminka a batolátky či karate. A podle zájmu maminek nabízíme volnou hernu, kde lze poznat nové rodiny a navázat přátelství.

Pravidelná činnost je doplněna o řadu dalších akcí; jmenujme např. tematické keramické a výtvarné dílny, dílny na obecních jarmarcích, divadelní představení…a jako každoroční vrchol červnový Dětský den.

Děkujeme úřadu městské části Slivenec, bez jehož podpory by to tehdy nemohlo začít, a především všem ochotným rodičům a dětem – bez těch by to už vůbec nešlo. Zároveň vyzýváme všechny ty, kteří se zajímají o volnočasovou náplň pro děti (své i cizí) a kterým není ukradené, jak život v jejich čtvrti vypadá, aby se k nám přidali. Stačí sebemenší pomoc…

Za RC Pecka Edita Šimková a Dora Poláková