Slivenecký Klub Švestka

V září roku 2009 zahájil provoz nově vzniklý Slivenecký klub Švestka v přízemí Úřadu městské části Praha – Slivenec. Omezené prostory Klubu sloužily dva roky Rodinnému centru Pecka, Obecnímu divadýlku Knoflík a turistickému oddílu Špageta. Ve žluté místnosti naproti poště to všechno začalo. Najednou tu bylo místo pro setkávání, utvářela se nová přátelství a občas to tam hučelo jako v úle. V tom komorním prostředí měli k sobě všichni opravdu blízko a naučili se velké toleranci. Těm, kteří se podíleli na vzniku a fungování Klubu, bylo však již po prvním roce fungování jasné, že rozšiřovat nabídku o aktivity pro seniory nebo kurzy pro školní děti, mládež a dospělé můžeme až poté, podaří-li se nám získat větší prostory.

Od září 2011 se otevřela nová příležitost. Klub se rozšířil o prostory v patře bývalé pizzerie. Byt o čtyřech místnostech (herna, ateliér, studio, učebna) nám umožnil předložit domácím i přespolním kvalitní nabídku volnočasových aktivit. V roce 2012 přibyly prostory na nově zrekonstruovaných půdách (divadelní půda, dílna) a pro rok 2013/14 připravujeme vybavení dílny keramickou pecí. Od září 2013 tak můžeme zahájit provoz keramických kurzů pro děti, ale i pro dospělé.

Chceme se ve svém počínání odlišit od zavedených školních metod. Podněcujeme děti ke kreativitě a umožňujeme jim poznávat svět způsobem, který je bude bavit. Dospělým a mládeži nabízíme jazykové kurzy s kvalitními lektory, jednorázové tvůrčí dílny, zajímavá večerní setkání a cvičení.

Ve svém počínání rádi propojujeme naše projekty s aktivitami Klubu seniorů Slivence a Holyně, veřejné slivenecké knihovny i základní a mateřské školy. Podílíme se organizací na kulturních akcích obce a snažíme se sami také prezentovat to, co děláme – ať už na otevřených hodinách pro rodiče, na vánoční výstavě výtvarných kurzů v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni, během Dne dětí rodinného centra Pecka nebo zářijového Švestkobraní. Aktualizujeme své webové stránky a vydáváme nezávislý švestkový občasník Povidla, kde se všichni naši příznivci mohou dozvědět, co se vše v Klubu semlelo. A že toho není málo! Nejvíce nás však těší, že celá švestková parta přichází stále s novými nápady a svým entuziasmem vytváří příjemné prostředí v hektickém světě, místo pro setkávání, kde se může každý tvůrčím způsobem podílet na fungování Klubu, něco zajímavého se dozvědět, naučit.

Realizační tým Sliveneckého Klubu Švestka: Lenka Kudláková, Edita Šimková, Dora Poláková, Veronika Borovková