O nás

Slivenecký klub Švestka, jehož zřizovatelem je Městská část Praha-Slivenec, zahájil provoz v září roku 2009. Tehdy fungoval ještě v jedné jediné místnosti v přízemí Úřadu městské části Praha – Slivenec. Omezené prostory Klubu sloužily dva roky Rodinnému centru Pecka, Obecnímu divadýlku Knoflík a turistickému oddílu Špageta. Ve žluté místnosti naproti poště to všechno začalo. Najednou tu bylo místo pro setkávání, utvářela se nová přátelství. V tom komorním prostředí měli k sobě všichni opravdu blízko a naučili se velké toleranci. Těm, kteří se podíleli na vzniku a fungování Klubu, bylo však již po prvním roce fungování jasné, že rozšiřovat nabídku o aktivity pro seniory nebo kurzy pro školní děti, mládež a dospělé můžeme až poté, podaří-li se nám získat větší prostory.

Od září 2011 se otevřela nová příležitost. Klub se rozšířil o prostory v patře obecního objektu u rybníka. Byt o čtyřech místnostech (herna, ateliér, studio, učebna) umožnil předložit domácím i přespolním kvalitní nabídku volnočasových aktivit. V roce 2012 přibyly prostory na nově zrekonstruovaných půdách (divadelní půda, dílna), od září 2013 jsme zahájili provoz keramické dílny a od roku 2015 máme k dispozici sál na cvičení (Fit Švestka) a montessori učebnu ve zrekonstruovaném objektu čp. 315, kde máme i svou kancelář otevřenou jedenkrát týdně pro veřejnost. Pro některé tělovýchovné kroužky také pronajímáme školní tělocvičnu.

V nabídce Klubu Švestka jsou kurzy výtvarné, jazykové, hudební a tělovýchovné. Naši lektoři se snaží odlišit se od zavedených školních metod a společným cílem všech je podněcovat děti ke kreativitě a umožňovat jim poznávat svět způsobem, který je bude bavit. Dospělým a mládeži se snažíme nabídnout kurzy s kvalitními lektory, jednorázové tvůrčí dílny a zajímavá setkání.

Rádi propojujeme naše projekty s aktivitami Klubu seniorů Slivence a Holyně, veřejné slivenecké knihovny i základní a mateřské školy. Podílíme se organizací na kulturních akcích obce a prezentujeme to, co děláme – na tradiční švestkové akademii, v otevřených hodinách pro rodiče, na vánoční výstavě výtvarných kurzů v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni, během Dne dětí rodinného centra Pecka nebo na zářijovém Švestkobraní. Nejvíce nás však těší, že celá švestková parta přichází stále s novými nápady a svým entuziasmem vytváří příjemné prostředí v hektickém světě, místo pro setkávání, kde se může každý tvůrčím způsobem podílet na fungování Klubu, něco zajímavého se dozvědět, naučit.