Hudební obor

Písklata – Hra na zobcovou flétnu

Výuka je vhodná již pro předškolní děti, protože rozvíjí jejich hudební schopnosti a zároveň učí děti správnému dýchání. Vyučuji metodou Mgr. Jana Kvapila, podle jeho Flautoškoly, která klade důraz na dětskou představivost. Hra na zobcovou flétnu je dobrým základem pro výuku jiných dechových nástrojů.
Lektor: Martin Roušar

Hra na klarinet

Výuka je vhodná pro děti od 10 let, které mají dobré fyzické předpoklady (tělesná vyspělost, zdravé zuby a délka prstů). Znalost hudební teorie je výhodou. Výuka spočívá především ve výuce klasické vážné hudby. Lektor: Martin Roušar

Hra na saxofon

Výuka je vhodná pro děti od 10 let a s dobrými fyzickými předpoklady (viz hra na klarinet). I zde je výhodou znalost hudební teorie. Ve výuce se zaměřuji jak na klasickou vážnou hudbu, tak i na současný žánr- pop, jazz, rock,… Lektor: Martin Roušar

Hra na klasickou kytaru

V rámci našeho kurzu se naučíme základní techniku hry na kytaru (primárně bez zaměření na žánr), správné držení nástroje a základní hudební teorie (stupnice, akordy a jak je používat). Následně bude možné si zvolit zaměření (klasickým nebo populárním směrem). Pro děti ZŠ.
Lektorka: Júlija Šupíková

Hra na elektrickou kytaru

Lektor: Daniel Král

Hra na housle

Pro dospělé
Lektor: Pavel Švestka

Sborový zpěv

Pro dospělé
Lektor: Pavel Švestka