Dramatický obor

Obecní divadýlko Knoflík

Dětský divadelní soubor Knoflík byl založen v roce 2008 a na svém kontě má pohádku o Meluzíně z Meluzánie, Slivenecký horor Červená Carpoolka, autorské představení sesbírané ze vzpomínek dědečků a babiček - Babička z Holyně (oceněné na přehlídce dětského divadla Otvírání 2011 za přínosný námět) a inscenace na námět kombinace R.Kiplinga Povídky jen tak a fascinace cirkusem - Elá kipling (oceněné na Otvírání 2012 za zajímavé užití jevištních prostředků). V roce 2014 jsme dokončili další autorské představení, původně připravené na Vánoční jarmarky - Jólakötturinn. S upraveným představením jsme se též zúčastnili přehlídky dětského divadla Otvírání 2014. V roce 2015 jsme připravili představení Peter H na námět R. Bradburyho a úspěšně postoupili do krajského kola přehlídky dětského divadla Otvírání 2015. V roce 2016 představení Na kolečkách na motivy J. Kerouaca (účast Otvírání 2016)
od 13 let
Lektoři: Veronika Borovková, Ondřej Kohout, 1 x 90 min týdně, Slivenecký klub Švestka - studio

Malé divadýlko Meluzína

Divadýlko pro děti mladšího školního věku, zaměřené na tvořivou dramatiku. Pro všechny děti, ty upovídané a zvědavé, ale i pro ty uzavřenější, neboť divadlo znamená vzájemně si naslouchat, naučit se komunikovat, spontánně si uvědomovat druhého a nebát se to říct všem a nahlas. V roce 2012 jsme úspěšně navázali bližší spolupráci se Sliveneckou knihovnou. Paní knihovnice I.Krejčová nám doporučila knížku J.Žáčka - Čertovská pohádka, podle které jsme zinscenovali představení na Vánočním jarmarku a poté přímo v knihovně. Vybrali jsme několik bajek z knihy J.Dvořáka - Slepice a televize a se stejnojmenným představením jsme slavili úspěch na přehlídce Radotínská radost 2014. V roce 2015 jsme s představením Malé i velké pohádky pro loupežníky na námět J. Vladislava poprvé zabojovali na přehlídce dětského divadla a úspěšně postoupili do krajského kola. V roce 2016 představení Holky čmuchalky (účast Otvírání 2016)
od 8 let
Lektorka: Veronika Borovková, 1x90 min týdně, Slivenecký klub Švestka - studio

Nejmenší divadýlko Karkulka

Divadýlko pro ty úplně nejmenší, které láká kouzlo divadla. Hrajeme spoustu her, posloucháme pohádky, básničky, také se věnujeme základním technikám nejen divadelní mluvy a hlavně se snažíme poznávat celý svět ze všech stran a trochu jinak. Pro děti od 4 let. Lektorka: Veronika Borovková, 1x60 min týdně, Slivenecký klub Švestka - studio