Cvičení pro zdravá záda

Nenáročné cvičení vhodné i pro úplné začátečníky v józe i cvičení obecně (pro seniory). Je cílené na protažení, správné držení těla a dechu a načerpání energie do nového dne. Každá lekce obsahuje relaxaci a průpravná cvičení. Protahovací cviky se opakují tak, aby každý mohl vnímat postupné zlepšení. Lektorka : Helena Nietche

Housle

Víme, že z nás nebudou žádný paganýny, ale chceme si umět zahrát třeba oblíbenou písničku nebo se před kamarády blýsknout známou filmovou melodií. Vybrané skladbičky pak používáme jako studijní materiál, na nich podnikáme naše drobné krůčky vpřed.

Karate

Power jóga je skvělý druh jógy i pro začátečníky. Tento cvičební systém umožňuje lektorce pracovat dle individuálních potřeb cvičenců. Pomáhá zpevnit celé tělo a celkem rychle se při ní hubne. Je to dynamický styl jógy, založený na vrstvení a opakování jógových pozic (ásan). Je to cvičení, které vede ke zklidnění mysli, fyzické i psychické rovnováze. Power jóga vychází z hathajógy a ashtangajógy. S tímto jógovým stylem přišel začátkem 80. let 20. stol. americký lektor Bryan Kest. Ten zjednodušil ashtangajógu a vytvořil systém, který nazval Poweryoga (powerjóga). V power józe je možné oproti striktní a fyzicky nároční ashtangajóze jednotlivé pozice volně kombinovat a dále rozvíjet.

Paletka

Program pro děti od dvou let. Děti se zde potkávají s prvními výtvarnými technikami, naučí se používat základní pomůcky, procvičí jemnou motoriku prstíků. Základem programu je radost a uspokojení při procesu objevování a tvoření. Lektorka: Edita Šimková

Program je zaměřen na vlastní kreativitu a vnímavost dětí k okolnímu prostředí, kdy souběžně dochází k rozvoji jejich grafomotoriky a jemné motoriky. Tyto návyky jsou tak vhodným podkladem pro jejich budoucí psaný projev. Výtvarné techniky se v jednotlivých hodinách střídají, ale i doplňují – děti malují, kreslí, modelují, vystřihují, nalepují či vytvářejí prostorové kompozice. Lektorka: Edita Šimková

Zaměříme se na objevování a experimentování s různými výtvarnými materiály. Vyzkoušíme si nové tvůrčí činnosti, které dětem přinesou radost a uspokojení z dosaženého výsledku. Hra s barvami, tvary, papírem, výroba prvních vlastních výtvarných prací. Lektorka: Edita Šimková

Navazuje na Paletku II., rozvíjí a prohlubuje naučené výtvarné techniky a postupy. V Paletce jde především o radost ze samotné práce a možnosti vlastního tvůrčího vyjádření. Kurz je doplněn o práci s keramickou hlínou s následným glazurováním. Lektorka: Edita Šimková

Děti si osvojí práci s keramickou hlínou jako materiálem pro modelování a výrobu nejrůznějších výtvorů. Budeme tvarovat, formovat a prožívat radost z experimentování a objevování vlastní tvůrčí síly. Kromě keramické hlíny se děti naučí používat různé pomocné nástroje, techniky dekoru, glazury a engoby.

Klasická kytara

Výuku zaměřuji tak aby si byl žák schopen zahrát písničku jako takovou, podle jednotlivých žánrů. Ať už na kytaru elektrickou, či akustickou. Či-li v základu akordy, jak naladit kytaru, umět pojmenovat struny a základní stupnice.

Španělština – Poláková

Španělština středně pokročilí. Společně proplouváme úskalími krásného jazyka, kterým se mluví nejen ve Španělsku, ale téměř v celé Jižní Americe a čím dál víc i ve Spojených státech. Můžeme si povídat i o reáliích, turistických cílech, kultuře, zkrátka o všem, co Vás bude zajímat. Občas přidáváme i zpěv a degustace. Lektorka: Dora Poláková, učebnice: Aventura.

Španělština pokročilí. Prohlubujeme znalosti gramatiky – všechny minulé časy, subjunktiv apod. – a komunikační dovednosti, povídáme si o španělsky mluvících zemích, někdy zavítáme na sklenku vína, samozřejmě ze Španělska či Chile. Lektorka : Dora Poláková, učebnice: Aventura.

Čchi Kung

Trápí vás bolesti zad, výkyvy tlaku či usazování solí v oblasti šíje? Máte málo energie a jste často unavení a ve stresu? Anebo si přejete zatočit se svým nelichotivě vypadajícím ochablým svalstvem? Pak je ten správný čas pro Čchi-kung! Čchi-kung (Qigong) – je východní praxe regenerace, posilování, omlazení, léčení a uzdravení těla i ducha. Jedná se o komplexní praktiky a dechová cvičení, díky kterým se pracuje ne jen na fyzické kondici, ale i na zdravotním aspektu a psychologické rovnováze. Je také prevencí řady onemocnění. Čchi-kung umožňuje zlepšování celkové pohybové koordinace a harmonicky rozvíjí všechny svalové skupiny. Díky této praxi také můžeme v každodenním životě dosáhnoutschopnosti řídit přebytek či nedostatek vitality našeho organismu.

Pilates

Metoda tělesného cvičení, která byla vyvinuta a propracována na začátku 20. století Josephem Pilatesem v Německu, Velké Británii a Spojených státech amerických. Pilates nazval svou metodu kontrologie (od slovesa kontrolovat nebo také řídit – angl. to control – a řecké přípony –logia); byl přesvědčen, že je možné využít mysl k tomu, aby kontrolovala (a řídila) svaly. Cílem Pilatesovy metody je zlepšit kontrolu nad svým tělem, posílit jej a zlepšit jeho ohebnost.? Lektorka : Andrea Javůrková